Behki Sabhi Zubaan Hai
Hum Hai Hazaaro Mein
Ab Ki Kami Zara Hai
Har Cheez Khaas Hai

Ab Hai Jo Hai Wo Sama Hai
Tum Reh Sake Toh Raba Hai
Ab Hai Jo Hai Wo Sama Hai

Tum Reh Sake
Aisi Jeet… Ab Chahe Zindagi
Aisi Jeet… Ab Chahe Zindagi
Hei

Sehni Hume Saza Hai
Hum Hai Bazaaro Ke
Sab Ki Nazar Yahan Hai
Har Cheez Raaz Hai

Ab Hai Jo Hai Wo Sama Hai
Tum Reh Sake Toh Raba Hai
Ab Hai Jo Hai Wo Sama Hai

Tum Reh Sake
Aisi Jeet… Ab Chahe Zindagi
Aisi Jeet… Ab Chahe Zindagi
Hei…

Aisi Zindagi Hum… Chip Chipaaye
Hum Na Aaye Aaye Aaye… Hum Na Aaye
Aisi Jeet… Chip Chipaaye
Aisi Jeet… Hum Na Paaye

Aisi Zindagi… Hum Chip Chipaaye
Hum Na Aaye Aaye Aaye… Hum Na Aaye
Aisi Jeet… Chip Chipaaye
Aisi Jeet… Hum Na Paaye

Aisi Jeet… Na Chip Chipaaye
Na Chip Chipaaye… Na Chip Chipaaye
Aisi Jeet… Na Chip Chipaaye
Na Chip Chipaaye… Na Chip Chipaaye
Haaye


Singer(s) RITVIZ
Lyricist(s) RITVIZ
Music(s) RITVIZ