നീ മധുപകരൂ | Nee Madhu Pakaru Malayalam Song Lyrics | Moodalmanju

Nee madhupakaroo, malar‍choriyoo,
Anuraagapaur‍nnamiye...
Nee maayalle, marayalle,
Neelanilaavoliye...
 
Nee madhupakaroo, malar‍choriyoo,
Anuraagapaur‍nnamiye...

Manivilakkuvendaa,
Mukil‍kaanendaa, ee premasallaapam...
Manivilakkuvendaa,
Mukil‍kaanendaa, ee premasallaapam...
Kaliparanjirikkum,
Kilithutangiyallo, than‍ raagasamgeetham..
Irukaralukalil‍ virunnuvannoo...
Maayaatthamadhumaasam...
 
Nee maayalle, marayalle,
Neelanilaavoliye...
 
Maanam kathaparanjoo,
thaaram kettirunnoo,
aakaashamaniyarayil‍...
Maanam kathaparanjoo,
thaaram kettirunnoo,
aakaashamaniyarayil‍...
Mizhiyariyaathe
nin‍ hrudayamithil‍ njaan‍ choranaayu katannoo...
Udalariyaathe, ulakariyaathe,
nin‍ maanasam kavar‍nnoo...

Nee maayalle, marayalle,
Neelanilaavoliye...

Nee madhupakaroo, malar‍choriyoo,
Anuraagapaur‍nnamiye...

Movie : Moodalmanju (1970)
Lyrics : P.Bhaskaran
Music : Usha Khanna
Singer : K.J.Yesudas

Post a Comment

0 Comments