Find Odappazham Poloru Penninu Nadanpattu lyrics in Malayalam


ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഞാൻ
കൂടപ്പുഴ ആകെ അലഞ്ഞോനാൺടി
ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഞാൻ
കൂടപ്പുഴ ആകെ അലഞ്ഞോനാൺടി

ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കാരണം
എന്നെപ്പിരിഞ്ഞു നീ പോയില്ലേടീ
ഇന്നു നിന്റെ വീട്ടിലു കല്യാണാലങ്കാരം
ഇന്നെന്റെ വീട്ടിലു കണ്ണീരാൺടി
ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഞാൻ
കൂടപ്പുഴ ആകെ അലഞ്ഞോനാൺടി

ഓട്ടുന്ന വണ്ടീലോ കിട്ടുന്നോരായാസം

നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു
ഓട്ടുന്ന വണ്ടീലോ കിട്ടുന്നോരായാസം
നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു

കാണും ചുമരുമ്മേൽ ചിത്രം വരച്ചാലോ

പുതുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രം മായും
കുതരയ്ക്കോ കൊമ്പില്ല
മുതരയ്ക്കോ മതിരില്ലr
പച്ചിലപ്പാമ്പിനോ പത്തിയില്ല
ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഞാൻ
കൂടപ്പുഴ ആകെ അലഞ്ഞോനാൺടി

ഉപ്പു മുളയ്ക്കില്ല പാലിനോ കയ്പ്പില്ല

വീണയിൽ മീട്ടാത്ത രാഗമില്ല
ഉപ്പു മുളയ്ക്കില്ല പാലിനോ കയ്പ്പില്ല
വീണയിൽ മീട്ടാത്ത രാഗമില്ല

പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാലോ
പെരുമ്പാമ്പും വഴി മാറും
കണ്ടാലറിയാത്തോൻ കൊണ്ടറിയും

ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഞാൻ

കൂടപ്പുഴ ആകെ അലഞ്ഞോനാൺടി
ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനേം കിട്ടീല്ല
കൂടപ്പുഴ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല

ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഞാൻ
കൂടപ്പുഴ ആകെ അലഞ്ഞോനാൺടി………

Singer(s) Kalabhavan Mani
Lyricist(s) -
Music(s) -